Het doel van onze strijd

Op 21 januari 2012 is bij Notaris Y. Hoekstra te Zwolle, de Stichting Vrijheid voor Congo opgericht.

De Stichting draagt de naam:
Stichting Vrijheid voor Congo

Mouvement Congolais Contre la Dictature (MCCD)
Congolese Movement against the Dictatorship.

Het doel van de stichting:
De Congolese bevolking op vreedzame wijze te ondersteunen in de strijd tegen de dictatuur en de schending van de mensenrechten
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van congressen en informatiebijeenkomsten en op die manier de Europese bevolking op de hoogte te stellen van de situatie in Congo en zo ondersteuning, medeleven, advies en saamhorigheid te creëren in de strijd tegen de dictatuur en de schending van de mensenrechten
  • de Europese regeringen en officiële instantie op de hoogte te stellen van de situatie in Congo en zo ondersteuning, medeleven, advies en saamhorigheid te creëren in de strijd tegen de dictatuur en de schending van de mensenrechten
  • contacten onderhouden met gelijkgestemde groeperingen in Congo om hen te bemoedigen en te ondersteunen in de strijd tegen de dictatuur en de schending van de mensenrechten
  • financiële ondersteuning te geven aan gelijkgestemde groeperingen in Congo om hun strijd daar goed en georganiseerd te laten verlopen

Wat is er nodig om dit doel te verwezenlijken?

  • Vrijwilligers die ons willen steunen met het uitvoeren van praktische zaken
  • Donateurs die ons willen steunen met een vaste- of éénmalige bijdrage